Πρόσκληση καί Πρόγραμμα 3/μερων ἐκδηλώσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, γιά τόν Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας (1902 1941) μετέπειτα Μητροπολίτη Κρήτης (1941 1950) Βασίλειο Μαρκάκη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΡΚΑΚΗΣ  (1872 – 1950)

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

3/ήμερο ἐκδηλώσεων μνήμης καί εὐγνωμοσύνης, 28, 29, 30  Ἰουνίου 2019

Ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

Πρόσκληση

Σᾶς προσκαλοῦμε στίς 3/μερες ἐκδηλώσεις μνήμης καί εὐγνωμοσύνης, γιά τόν ἀοίδιμο Ἐπίσκοπο Ἀρκαδίας (1902 – 1941), μετέπειτα Μητροπολίτη Κρήτης (1941 – 1950), Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο   Μ Α Ρ Κ Α Κ Η, Πρόεδρο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας καί οἱ ὁποῖες τελοῦν ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτές θά πραγματοποιηθοῦν σύμφωνα μέ τό παρακάτω πρόγραμμα.

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

 

Πρόγραμμα ἐκδηλώσεων

Παρασκευή 28 Ἰουνίου 2019 ὥρα 7 μ.μ.

Πολιτιστικό Κέντρο Ἱ. Μητροπόλεως στίς Μοῖρες

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ  ΣΤΟΝ  ΑΟΙΔΙΜΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΟ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  (1902 – 1941), ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ  ΚΡΗΤΗΣ  (1941 – 1950)

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΜΑΡΚΑΚΗ

ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΗΣ  ΙΕΡΑΣ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ

 

7.00 – 7.10 μ.μ. Μήνυμα τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Χαιρετισμός Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱ. Ἐπαρχικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

7.10 – 7.20 μ.μ. Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος: Παρουσίαση τῆς εἰδικῆς ἔκδοσης τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας «Ἐν Ἐσόπτρῳ», γιά τόν Πρωθιεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη.

7.20 – 7.30 μ.μ. Χαιρετισμός εὐγνωμοσύνης γιά τόν Πρωθιεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη, ἀπό τήν κ. Μαρία Χαλκιαδάκη, Διευθύντρια ΕΠΑ.Σ. (Γεωργικῆς Σχολῆς Μεσαρᾶς).

7.30 – 8.00 μ.μ. Ὁμιλία τοῦ κ. Κωστῆ Ἠ. Παπαδάκη, Συνταξ. Καθηγητοῦ Φιλολόγου – Θεολόγου, Συγγραφέα: «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. ΜΑΡΚΑΚΗΣ, (1872 – 1950), Ὁ ἀντιστασιακός ἀπό Ἀρκαδίας Μητροπολίτης Κρήτης, ὁ ἐμπνευστής καί πρωτεργάτης τῆς Γεωργικῆς Σχολῆς Μεσαρᾶς».

8.00 – 8.30 μ.μ. Ὁμιλία τοῦ κ. Κων/νου Τσικνάκη, Ἱστορικοῦ – Ἐρευνητῆ τοῦ Ἰνστιτούτου Ἱστορικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν: «Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀρκαδίας Βασίλειος Μαρκάκης (1902-1941) καί ἡ συμβολή του στήν ἀνάδειξη τῶν μνημείων τῆς Δυτικῆς Μεσαρᾶς».

8.30 – 8.40 μ.μ. Προβολή μερικῶν φωτογραφιῶν τῆς περιόδου τῆς ἀρχιερατείας τοῦ Ἱεράρχου Βασιλείου Μαρκάκη.

8.40 – 9.10 μ.μ. Ἀφιέρωμα μέ παραδοσιακά τραγούδια, στόν Πρωθιεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη, ἀπό τό τμῆμα Παραδοσιακῆς Χορωδίας τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, ὑπό τή διεύθυνση τοῦ κ. Ἀνδρέα Γιακουμάκη, Καθηγητοῦ Μουσικῆς, Χοράρχου καί Ὑπεύθυνου διδασκαλίας τῆς ἐν λόγῳ Χορωδίας.

Στό χῶρο ὑποδοχῆς τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως θά λειτουργήσει ἔκθεση γιά τόν μακαριστό Ἱεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη.

Σάββατο 29 Ἰουνίου 2019

Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν

ΘΕΊΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ  ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ  ΑΟΙΔΊΜΟΥ  ΠΡΩΘΙΕΡΑΡΧΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ  ΜΑΡΚΑΚΗ

7.00 – 10.30 π.μ. Ἑορτή τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί ἱ. μνημόσυνο γιά τόν ἀείμνηστο Πρωθιεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη, ὅπου θά λάβουν μέρος ὁ Πρωτοσύγκελλος, οἱ Ἡγουμένοι τῶν Ἱ. Μονῶν καί οἱ Ἀρχιερατικοί Ἐπιτρόποι τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας. Ὁμιλία θά ἐκφωνήσει ὁ κ. Δημήτριος Σάββας, Προϊστάμενος τῆς Βικελαίας Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Ἡρακλείου – Συγγραφέας.

10.30 – 10.45 π.μ. Ἐπιμνημόσυνη δέηση καί ἀποκάλυψη προτομῆς τοῦ Πρωθιεράρχου Βασιλείου, ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

10.45 – 11.00 π.μ. Ἀπονομή εὔφημης μνείας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας στήν κ. Πολύμνια Λιοπυράκη – Μαρκάκη, ἀνηψιά τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου Βασιλείου.

11.00 π.μ. Καφές στό παρακείμενο «Κέντρο Τουριστικῆς Πληροφόρησης Μεσαρᾶς», τμῆμα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ  Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου

12.00 μ. Ἀναχώρηση ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως γιά τόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Μηνᾶ Ἡρακλείου, ὅπου φυλάσσονται τά ὀστά τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Βασιλείου, ὅπου θά τελεσθεῖ ἀρχιερατικό τρισάγιο.

Κυριακή 30 Ἰουνίου 2019

Ἅγιοι Δέκα

ΣΥΝΟΔΙΚΗ  ΘΕΊΑ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ  ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΑΟΙΔΊΜΟ  ΠΡΩΘΙΕΡΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΊΟ  ΜΑΡΚΑΚΗ

7.00 – 11.15 π.μ. Ἑορτή τῶν Ἁγ. Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡμέρα τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Ἀρκαδίας χειροτονίας, τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου Βασιλείου, τό ἔτος 1902. Συνοδική Θ. Λειτουργία καί Συνοδικό ἱ. μνημόσυνο στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγ. Δέκα ὁ ὁποῖος ἀνακαινίσθηκε ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας Βασιλείου, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχικῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης. Ὁμιλία θά ἐκφωνήσει ὁ κ. Ἀπόστολος Πιρουνάκης Συνταξιοῦχους Ἐκπαιδευτικός.

11.15 – 11.30 π.μ. Ἀποκαλυπτήρια ἐπιγραφῆς εἰς μνήμην τοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Βασιλείου Μαρκάκη, ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἁγ. Δέκα.

11.30 π.μ. – 11.45 π.μ. Σχηματισμός πομπῆς ἡ ὁποία θά φθάσει ἕως τοῦ τ. Ἐπισκοπείου τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας τό ὁποῖο οἰκοδόμησε ὁ μακαριστός Ἱεράρχης Βασίλειος, τέλεση Τρισαγίου, ἀποκαλυπτήρια ἐπιγραφῆς τοῦ Δήμου Γόρτυνας εἰς μνήμην αὐτοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ Ἐπισκοπείου.

12.00 μ. Παράθεση καφέ καί γεύματος προσφερόμενα εἰς μνήμην τοῦ Πρωθιεράρχου Βασιλείου, ἀπό τόν Δῆμο Γόρτυνας, στούς αὔλειους χώρους τοῦ ἐν λόγῳ Ἐπισκοπείου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ Ἱ. ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΩΣ ΣΤΊΣ ΜΟΙ͂ΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΉ 30 ἸΟΥΝΊΟΥ 2019 ὭΡΑ 8.30 Μ.Μ.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΜΑΡΚΑΚΗΣ»

Θεατρική παράσταση, σέ ἰαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, ἀπό τή Θεατρική Ὁμάδα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας ἡ ὁποία εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπό τή ζωή καί τούς ἀγῶνες τοῦ μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Βασιλείου Μαρκάκη.

Κείμενα : Χαριστή Κουκουμπεδάκη.

Διασκευή, ἀπόδοση διαλόγων, σκηνοθεσία: Μαρία Βασιλάκη.

Μουσική ἐπένδυση: Ἀνδρέας Γιακουμάκης.

Συμμετέχει: Ἡ Παραδοσιακή Χορωδία καί Ὀρχήστρα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.

 

Σημείωση:

Γεωργική Σχολή Μεσαρᾶς.

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ προσεχοῦς νέου σχολικοῦ ἔτους, ὅπου ἡ Γεωργική Σχολή Μεσαρᾶς, ἡ ὁποία ἀναγέρθηκε ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ Ἐπισκόπου Ἀρκαδίας Βασιλείου, θά εἶναι ἀνοικτή, θά πραγματοποιηθοῦν ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην αὐτοῦ.

Πρόσκληση