Προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, προς την Α. Θ. Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαίο και προς τούς Προκαθημένους – Αντιπροσώπους των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών κατά την Επίσκεψή τους στην Αρχαία Γόρτυνα. (2008)

Προσφώνηση

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου,

 πρός τήν Α. Θ. Π. τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολομαῖο καί πρός τούς Προκαθημένους – Ἀντιπροσώπους τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κατά τήν ἐπίσκεψή τους στήν Ἀρχαία Γόρτυνα, στίς 16/10/ 2008, στό πλαίσιο τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ἔτους 2008, ὡς ἔτος Ἀποστόλου Παύλου.

Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι Ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, Κύριε Ὑπουργέ, ἐκπρόσωπε τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, Κύριοι Δήμαρχοι, Κύριοι ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν Ἀρχῶν τῆς Κρήτης, Σᾶς καλοσωρίζουμε. Σᾶς καλοσωρίζουμε ὅλους, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί ἀδελφές, στόν ἀρχαῖο χῶρο τῆς Γόρτυνας.

Ὁ Παῦλος, στά βήματα τοῦ ὁποίου εὑρίσκεσθε, σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό μέρος, ἐγκατέστησε τόν Ἀπόστολο Τίτο, Πρῶτο Ἐπίσκοπο τῆς Νήσου Κρήτης.

Εἶναι μέγα τό γεγονός τῆς σημερινῆς ἐπισκέψεως, ἀνεπανάληπτο στή ροή τοῦ παρελθόντος χρόνου, βαρυσήμαντο καί καθοριστικό στή μελλοντική κατάθεση τῆς ἱστορίας μας, ἀναπτερωτικό στήν ἐπίτευξη τῆς οὐρανοδρόμου στοχοθεσίας τοῦ λαοῦ μας.

Εἶναι γνωστό ὅτι καί παλαιότερη ἐπίσκεψή Σας, Παναγιώτατε, Πάτερ καί Δέσποτα, ὡς γνωρίζετε, ἰσχυροποίησε τήν πίστη τοῦ χριστωνύμου ποιμνίου μας, ἐθέριεψε ἐλπίδες, ὑπέμνησε ἀξίες, ἀναζωπύρωσε μνῆμες, ἐστερέωσε ἰδανικά.

Ἡ σημερινή ὅμως ἐπίσκεψή Σας, ὅπως καί τῶν ἁγίων Προκαθημένων καί Ἐπροσώπων τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διατρανώνει ἐναργῶς τήν ἱστορία τοῦ τόπου μας καί ἐπιμαρτυρεῖ τήν ἀποστολική σύσταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ δοξασμένου Νησιοῦ τῆς Κρήτης, τῆς Μεγαλονήσου, τῆς εὐάνδρου.

Ἀναδεικνύει ἡ παρουσία Σας, τά ἐδῶ ἀποθησαυρισμένα σεμνεῖα τῆς Πίστεως, πού μνημειώθηκαν μέσα στήν Ἁγία Γραφή καί ἀναζητοῦνται καθημερινά πρός προσκύνηση ἀπό τήν παγκόσμια Χριστιανοσύνη, καί ὑπενθυμίζει τό ἀνυπόστολο καθῆκον ὅλων μας γιά ἐμμονή στήν παράδοση καί ἀκλινῆ ἐφαρμογή τῆς ἀποστολοπαράδοτης μεθοδολογίας τῆς σωτηρίας.

Εὐχαριστοῦμεν «πάλιν καί πολλάκις», ἐκ μέρους τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, τοῦ εὐσεβοῦς ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γορτυνίων, τῆς Μεσαρᾶς, ὅπως συνηθίζετε νά τήν λέτε Παναγιώτατε, ὁσάκις σᾶς συναντήσουμε στό Φανάρι, κατακλυόμενοι ἀπό πλημμυρίδα εὐγνωμόνων αἰσθημάτων γιά τήν ἐνταῦθα ἱστορική ἐπίσκεψή Σας.

Εὔχεσθε ὅπως ὅλοι μας, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό μήνυμα τοῦ ἐρχομοῦ Σας καί τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν Ἐκπροσώπων Αὐτῶν  καί ἀπό τά ὁρατά σύμβολα τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτοσυνειδησίας μας, ὡς εἶναι ἡ Ἀρχαία Γόρτυνα, νά βρισκόμαστε διηνεκῶς σέ κοινωνία καί στράτευση, Κλῆρος καί Λαός, σ᾿ ἕνα κόσμο πού βουλιάζει, χωρίς ἰδεώδη.

Μέ πολλή προσοχή διαβάσαμε τό πρόσφατο Μήνυμα τῶν Προκαθημένων. Μίλησε στήν καρδιά τοῦ σύγχρονου κόσμου. Ἀνοίγετε οὐρανούς, Παναγιώτατε καί ἅγιοι Προκαθήμενοι. Μέσα σέ μιά περιχώρηση καί μιά ἐναρμόνιση. Αὐτό πού μᾶς ζητᾶ ὁ Λαός μας καί τό ὁποῖο εὐλαβῶς τό καταθέτουμε εἰς Ὑμᾶς.

Μέ διάκριση τῶν διακονημάτων, ἀλλά καί μέ σύνθεση τῶν ψυχῶν. Ἔτσι ὥστε ἡ «ὑγιαίνουσα διδασκαλία», στήν πρός Τίτον Ἐπιστολή τοῦ Παύλου (Τιτ. Β΄ α΄), νά γονιμοποιεῖ τό πατροπαράδοτο σπέρμα τῆς εὐσεβείας καί νά σηματοδοτεῖ τήν προσδοκία «τῆς μακαρίας ἐλπίδος καί τήν ἐπιφάνεια τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Τιτ. Β΄ γ΄), ὅπως λέει ἡ πρός Τίτον Ἐπιστολή.

Ὅμως τό πέρασμά Σας, Παναγιώτατε, ἐνισχύει ἔτι περαιτέρω τούς δεσμούς αὐτοῦ τοῦ τόπου μέ τό μαρτυρικό Φανάρι, τή Μητέρα μας Ἐκκλησία.

Σᾶς διαβεβαιοῦμε ὅλοι, Κλῆρος καί Λαός, Ἀρχές καί τόπος, ὅτι μένουμε πιστοί καί ἀκλινῶς, ἀπαρεγκλίτως, χωρίς ἄλλο, χωρίς δεύτερο, χωρίς τρίτο, ἀφοσιωμένοι στή Μητέρα Ἐκκλησία.

Σήμερα θυμούμαστε τό 1992, τήν πρώτη Σας ἐπίσκεψη, Παναγιώτατε, τό 1995, τίς γιορτές τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ καί τό 2002, ὅταν ξανά ἤλθατε ἰδιωτικῶς, ἀλλά τώρα μᾶς φέρατε, μιά ὡραία συντροφιά. Τί ὡραία συντροφιά! Γεμίσατε τήν Κρήτη. Τί ὄμορφα πού εἶναι! Εἴμαστε ὅλοι μαζί. Μιλῶ ἀπό τήν καρδιά μου σάν κρητικός καί ταπεινός Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Ζωτῶ τήν εὐχή Σας, Παναγιώτατε, στόν πολύμοχθο ἀγῶνα πού κάνουμε καί μέ πολύ συγκίνηση Σᾶς παρακαλῶ νά κοιτάξετε ἀπέναντι. Ἡ πρώτη λέξη εἶναι Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, μετά εἶναι αὐτή ἡ πρωτόθρονη, Ἀποστολική Ἱερά Μητρόπολη, πού ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς Ἐκκλησίας ἀνέθεσε στούς ταπεινούς μου ὥμους. Πιό κάτω εἶναι τό σχέδιο τοῦ πρός ἀνέγερση Βήματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ὅπου ἡ Κρήτη, Παναγιώτατε, Μακαριώτατοι, Σεβασμιώτατοι καί λοιποί ἀδελφοί, δέν ἔχει Βῆμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Ἔτσι σέ λίγο θά Σᾶς καλέσουμε νά ρίψετε λίγο ἁγιασμό καί στό σημεῖο αὐτό, νά εὐχαριστήσω τήν κ. Μ. Μπρεδάκη, Ἔφορο τῆς ΚΓ΄ Ἐφορείας Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων ὡς καί τόν προλαλήσαντα ἐντός τοῦ Ἱ. Ναοῦ, κ. Ἰ. Βολανάκη, Ἔφορο τῆς 13ης Ἐφορείας Βυζ. Ἀρχαιοτήτων καί νά Σᾶς πῶ ὅτι, ἐν συνεργασίᾳ, θέλουμε νά μνημειόσουμε τόν Παῦλο, ἐδῶ, πού θά τόν θυμίζει στούς 100.000 περίπου ἀνθρώπους πού περνοῦν κατά τή διάρκεια τοῦ χρόνου, κ. Ὑπουργέ, ἀπ᾿ ἐδῶ, πού θά τούς θυμίζει τό σημερινό γεγονός πού θά ἀναγραφεῖ.

Θά εἶναι δέ ἐντός τῆς κόγχης τοῦ Βήματος, γραμμένο ἀπόσπασμα τῆς πρός Τίτον Ἐπιστολῆς, σέ πολλές γλῶσσες, οὕτως ὥστε νά ἀνοιχτοῦμε στά Ἔθνη, ἀπό τήν «Ναυαρχίδα» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, πού εἶναι ἡ Κρήτη, ὅπως λίαν θαυμαστῶς λέγει ὁ ἅγιος Ἀλβανίας. Ἀπ᾿ Αὐτόν τό ἄκουσα τό πρῶτον, ὅπως καί πολλοί ἄλλοι, τό ἔχουμε δέ ἐγκολπωθεῖ τόσο πολύ.

Εὐχαριστῶ καί πάλιν καί εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Σας, ἐπιτρέψτε μου, Παναγιώτατε, Πατέρα μας καί Δεσπότη μας, νά Σᾶς προσφέρουμε μιά Εἰκόνα πού εἶναι φτιαγμένη ἀπό τά χέρια ἑνός ντόπιου ἀνθρώπου τῆς Μεσαρᾶς, ὅπου ἔχει τόν Παῦλο, τόν Τίτο, τήν Κρήτη, τήν Γόρτυνα καί τούς Καλούς Λιμένες.

Ὡσαύτως πρός τούς Μακαριωτάτους, Ἐκπροσώπους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί πρός τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ἐπιτρέψτε μου νά προσφέρω ἕνα ἀναμνηστικό δῶρο τῆς σημερινῆς ἡμέρας, πρωτίστως ὅμως σέ Σᾶς, Παναγιώτατε, πού ἔχει τόν Παῦλο καί τόν Τίτο, τό ἀπόσπασμα τοῦ 27ου κεφαλαίου τῶν «Πράξεων τῶν Ἀποστόλων», τό ὁποῖο ἀναφέρεται στούς Καλούς Λιμένες καί ἀπόσπασμα ἀπό τήν πρός Τίτον Ἐπιστολή τοῦ Παύλου, ἡ ὁποία ἐστάλη σ᾿ αὐτή τήν περιοχή πού εἴμαστε τώρα.-

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος