Προσευχή των Αγ. Πατέρων της Όπτινα

Προσευχή των Αγίων Πατέρων της Όπτινα

(Μοναστική περιοχή της Ρωσίας)

rosos

ΚΥΡΙΕ, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική
γαλήνη όλα όσα θα μου φέρει η σημερινή ημέρα.
Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο
άγιο θέλημά Σου. Στην κάθε ώρα αυτής της
ημέρας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι.

Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω στο διάστημα της
σημερινής ημέρας, δίδαξέ με να τις δεχτώ με
ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από
το άγιο θέλημά Σου.

Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου
σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου. Σ’ όλες τις
απρόοπτες περιστάσεις μη μ’ αφήσεις να ξεχάσω,
ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα.

Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλος της
οικογένειάς μου με ευθύτητα και σύνεση, ώστε
να μην συγχύσω και στεναχωρήσω κανένα.

ΚΥΡΙΕ, δώσε μου την δύναμη να υποφέρω τον κόπο
και όλα τα γεγονότα της ημέρας αυτής καθ’ όλη
τη διάρκειά της. Καθοδήγησε τη θέλησή μου και
δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω,
να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. ΑΜΗΝ.