Προβολή τυποποιμένων προιόντων από ιδιώτες παραγωγούς της Μεσαράς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προβολή τυποποιμένων προιόντων από ιδιώτες παραγωγούς της Μεσαράς

Η Οργνανωτική Επιτροπή του 2ου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνέδριου Γόρτυνας, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο…», με θέμα Αγροτικοί πολιτισμοί εν κινδύνω, που θα γίνει από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2014, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας, στις Μοίρες οδός Μητροπόλεως 9, γνωρίζει στους ιδιώτες παραγωγούς που τυποποιούν αγροτικά προϊόντα ότι μπορούν να τα εκθέσουν με δική τους φροντίδα στον χώρο της υποδοχής του εν λόγω Πολιτιστικού Κέντρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες στο τηλ. 6973981584 μέχρι το πρωί της Πέμπτης 18/9/2014.