Πανήγυρις του Αγ. Κων/νου 2012

Από την πανήγυρη του Αγ. Κων/νου 2012