Πανήγυρη Τ. Προδρόμου στο δάσος του Ρούβα, Γέργερη 23/9/2019.