Πανήγυρη του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Πόμπιας, 3-11-2019.