Πανήγυρη της Αναλήψεως του Κυρίου, στην Αλμυρή, 6/6/2019.