Πάσχα 2017, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Πάσχα 2017, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.