Ορκομοσία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γόρτυνας, Αγ. Δέκα 29/8/2019.