Ορκομοσία Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού, Μοίρες 28/8/2019.