ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2017, στόν Ἱ. Μ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2017

στόν Ἱ. Μ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

Κυριακή A΄ Νηστειῶν 5η Μαρτίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία κατά τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας», ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ἰωάννη Φραγκάκη, Θεολόγο, Προϊστάμενο τοῦ Ἱ. Μ. Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 12η Μαρτίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Προσευχή, μία κρίσιμη συνάντηση μέ τόν ἑαυτό μας καί τόν Θεό…», ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβ. Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, Θεολόγο, Προϊστάμενο τῆς Ἐνορίας Πύργου Μονοφατσίου.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 19η Μαρτίου: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή», ἀπό τόν Ὁσιολ. Ἱερομ. Ἱλαρίωνα Σταματάκη, Θεολόγο, ἀδελφό τῆς Ἱ. Μ. Κουδουμᾶ.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση ἡ τιμία Κάρα τοῦ Ὁσίου Παρθενίου τοῦ ἐν Κουδουμᾷ, ἀπό τήν  Ἱ. Μονή Κουδουμᾶ.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 26η Μαρτίου: 5:30΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

6:15΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Μερικές ἁπλές σκέψεις ἀπό τήν κλίμακα τοῦ  Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου», ἀπό τόν κ. Βασίλειο Κουτσούμπα, Χειρουργό.

Στό τέλος θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Νεομαρτύρων Ἰσιδώρου καί τῶν τέκνων αὐτοῦ, ἐκ Βαλῆ Μεσαρᾶς.

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 2α Ἀπριλίου: 5:30΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

6:15΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Εἰς τόν βίον τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας», ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Γεώργιο Ἀθανασάκη, Γεώπονο, Ἐφημέριο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου.

Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Γεωργίου τοῦ Καρσλίδη.