ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2011, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 13/3/11
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Θεολογικές καί αἰσθητικές προσεγγίσεις στήν ὀρθόδοξη εἰκόνα – προβολή διαφανειῶν» ἀπό τόν κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ, Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων καί Προέδρο τοῡ Παγκρητίου Σύνδεσμου Θεολόγων.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπό τήν Ἱ. Μονή Ἀπεζανῶν.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 20/3/11
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Β΄ Κυριακή τῶν νηστειῶν ἁγιολογικές καί ἑορτολογικές παρατηρήσεις» ἀπό τόν κ. Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκη, Δρ. Θεολογίας καί Καθηγητή τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια Ἱ. Λειψάνων ἀπό λειψανοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁδηγητρίας.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 27/3/11
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ Σταυρὸς ὡς τύπος καί ὡς οὐσία στήν πίστη μας» ἀπό τήν κ. Ἀμαλία Γεναράκη, εἰδικό ἐπιστήμονα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Παν/μίου Κρήτης καί διδάσκουσα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση οἱ τ. Κάρες τῶν Ἁγ. Εὐτυχίου καί Ευτυχιανοῦ πού θά μεταφερθοῦν ἀπό τήν Ἱ. Μονή Ὁδηγητρίας.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 3/4/11
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Δαιμόνια καί δαιμονισμός, ἡ ὀρθόδοξη ἀντιμετώπισή τους» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μελέτιο Ἀνετάκη, Ἱεροκήρυκα, τ. Σχολάρχη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Μεθοδίου Νυβρίτου, ἀπό λειψανοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Καλυβιανῆς.

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 10/4/11
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ ἀσκητισμός τῶν Ἀστερουσίων – Ἁγιοφαράγγου καί ἡ σύγχρονη ἐποχή» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Παρθένιο Βουλγαράκη, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς & Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ὁδηγητρίας.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Τεσσάρων Νεομαρτύρων Ρεθύμνης.