ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2010, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 21/2/10
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Μέ ποιούς τρόπους διώχνουμε τό Θεό ἀπ’ τή ζωή μας καί ἀπό τό σπίτι μας» ἀπό τον κ. Νικήτα Καυκιό, Ψυχολόγο.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 28/2/10
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ἡ Χάρις, ἡ πιό παροῦσα καί συγχρόνως ἡ πιό μυστική πραγματικότητα τοῦ κόσμου» ἀπό τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Ἰωάννη Μπούγκα, ἐκ Ρουμανίας καί Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθεῖ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 7/3/10
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Τίμιος καὶ Ζωοποιὸς Σταυρὸς» ἀπό τον κ. Ἀπόστολο Μπουρνέλη, Δρ. Θεολογίας, καί Καθηγητή τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 14/3/10
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ἡ ποιμαντική κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς κλίμακος» ἀπό τόν κ. Γεώργιο Σαμουράκη, Καθηγητή Θεολόγο.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παρθενίου τοῦ ἐν Κουδουμᾷ.

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 21/3/10
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Γεννηθήτω τὸ θέλημά Σου» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μεθόδιο Βερνιδάκη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Μηνᾶ, Μοδέστου καί Νικῆτα.