ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2009, στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

Κυριακή τῆς Τυρινῆς 1/3/09

Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ποιά ἀρετή θά μᾶς βάλλει στόν παράδεισο;» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Θεολόγο Σαμαρᾶ, στρατιωτικό Ἱερέα.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος.

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 8/3/09

Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ἡ ἀσκητική ὡραιότητα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μεθόδιο Βερνιδάκη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Μηνᾶ, Μοδέστου καί Νικῆτα.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 15/3/09

Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη ἀντιμετώπιση τοῦ πένθους» ἀπό τόν κ. Παναγιώτη Ἀσημακόπουλο, Καθηγητή Θεολόγο.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Παρασκευή 20/3/09

Ὥρα: 6:30΄ μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καί ὁμιλία, μέ θέμα: « Χαῖρε τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα, χαῖρε τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα» στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου, ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δοσίθεο Κανέλλο, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Τατάρνης.

Παρασκευή 20/3/09

Ὥρα: 7:30΄ μ.μ. Ἀκολουθία τῶν Γ΄ Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου καί ὁμιλία, μέ θέμα: «Χαῖρε Ἁγία Ἁγίων μείζων» στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Ἄ. Ζαροῦ, ἀπό τόν Ὁσιολ. Ἱερομ. Ἀντίπα, ἀπό τό ἱ. κελλίο Ἁγ. Ἄννης Ζήτου, τοῦ Ἁγ. Ὄρους.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 22/3/09

Ὥρα: 7:00΄-10.15΄ Θ. Λειτουργία καί ὁμιλία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης Πύργου Μονοφατσίου, μέ θέμα: «Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δοσίθεο Κανέλλο, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Τατάρνης.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 22/3/09

Ὥρα: 7:00΄-10.15΄ Θ. Λειτουργία καί ὁμιλία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου», ἀπό τόν Ὁσιολ. Ἱερομ. Ἀντίπα, ἀπό τό ἱ. κελλίο Ἁγ. Ἄννης Ζήτου, τοῦ Ἁγ. Ὄρους.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 22/3/09

Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης» ἀπό τόν Ὁσιολ. Ἱερομ. Ἀντίπα, ἀπό τό ἱ. κελλίο Ἁγ. Ἄννης Ζήτου, τοῦ Ἁγ. Ὄρους.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῆς Ἁγ. Ἄννης.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 29/3/09

Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ἡ προσδοκία τῆς Ἀνάστασης, ἑορτολογικά καί ὑπαρξιακά» ἀπό τόν κ. Ἀντώνιο Ἀλυγιζάκη, Καθηγητή Βυζ. Ψαλτικῆς καί Μουσικολογίας τοῦ Παν/μίου Μακεδονίας, Ἄρχοντα ὑμνωδό τῆς Ἀγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παρθενίου τοῦ ἐν Κουδουμᾷ.

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 5/4/09

Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, μέ θέμα: «Ἡ Ὁσ. Μαρία ἡ Αἰγυπτία ὡς σύχρονο πρότυπο μετάνοιας» ἀπό τόν κ. Κων/νο Κενανίδη, Δρ. Θεολογίας καί Διευθυντή τῆς Ὀρθόδοξης Ἀκαδημίας Κρήτης.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου καί Ἀνδρονίκου.