ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΤΟΝ Ι. Μ. ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 2008

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 16/3/08
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ ἀσκητική τῆς ἀγάπης. Τό πέρασμα ἀπό τήν κόλαση στόν παράδεισο στίς ἀνθρώπινες σχέσεις» ἀπό τόν κ. Νικήτα Καυκιό, Ψυχολόγο.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παρθενίου τοῦ ἐν Κουδουμᾷ.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 23/3/08
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ἐπίκαιρη ὁμιλία ἀπό τόν κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλο, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 30/3/08
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ρωμιοσύνη» ἀπό τόν κ. Δημήτριο Καλομοιράκη, Άρχαιολόγο, Βυζαντινολόγο καί Διευθυντή τοῦ Σιναϊτικοῦ Ἀρχείου Μνημείων.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου καί τῶν σύν Αὐτοῖς, προερχόμενα ἐξ Ἱεροσολύμων.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 6/4/08
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Εἰδωλολατρεία καί προλήψεις- ἡ ὀχιά καί τά γεννήματά της» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δοσίθεο Κανέλλο, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Ταρτάνης.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 13/4/08
Ὥρα: 5:15΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ στή ζωή μας» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἰάκωβο Λυκάκη, Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Πρέβελη.
Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, ἀπό τήν Ρωσία.