ΟΜΙΛΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. Μ. ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 2007

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν 25/2/07

Ὥρα: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Τί εἶναι Ἐκκλησία καί τί δέν εἶναι» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσόστομον Κουλουριώτην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μαζίου.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν τεμάχιον ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Παρθενίου τοῦ ἐν Κουδουμᾶ.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 4/3/07

Ὥρα: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Τό μήνυμα τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Γεράσιμον Μαρματάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀγκαράθου.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν τεμάχιον ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου Πενταπόλεως καί Ἱ. Ἐπιτραχήλιον τοῦ Ἁγίου.

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 11/3/07

Ὥρα: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: ««Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ πόνος τῶν ἀνθρώπων»» ἀπό τόν κ. Ἐμμανουήλ Καναβάκην, Ψυχίατρον.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθοῦν εἰς προσκύνησιν τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Πρόβου, Ταράχου, Ἀνδρονίκου καί τῶν σύν Αὐτοῖς, προερχόμενα ἐξ Ἱεροσολύμων.

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 18/3/07

Ὥρα: 5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Ὥρα: 5:45΄ μ.μ. Ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ βασκανία (μάτιασμα) ὑπό τό φῶς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί Θεολογίας»» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἀντίπαν Θεολογίτην, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Πάτμου.

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν τεμάχιον ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος.