Οκτώβριος 2016

Οκτώβριος 2016

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Το Σάββατον 1ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Οσιολ. Ιερομόναχον Θεολόγον Μαράκην και τον Οσιολ. Μοναχόν Τιμόθεον Παπασωτηρίου, εκ της Ι. Μονής Βροντησίου. Το εσπέρας ησχολήθη με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 2αν Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Οσιολ. Ιερομόναχον Θεολόγον Μαράκην και τον Οσιολ. Μοναχόν Τιμόθεον Παπασωτηρίου, εκ της Ι. Μονής Βροντησίου. Το εσπέρας ησχολήθη με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Δευτέραν 3ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννην Φραγκάκην, Προϊστάμενον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, τον Αιδεσ. Πρωτ. Παναγιώτην Δούλην, Εφημέριον Αγ. Θωμά και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Τσιπέλην, Εφημέριον Αγ. Αικατερίνης Τυμπακίου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Τρίτην 4ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Παρθένιον Βουλγαράκην, Ηγούμενον της Ι. Μονής Οδηγητρίας, τον κ. Μακάριον Τάουτσ, εκ Γερμανίας, μετά της συζύγου αυτού και τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου.
-Την Τετάρτην 5ην Οκτωβρίου 2016, τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου και τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού. Το απόγευμα μετέβη εις το, εν Ηρακλείω, Επιμελητήριον Ηρακλείου ένθα παρέστη και ωμίλησεν εις εκδήλωσιν παρουσιάσεως του νέου βιβλίου της κ. Λιάνας Σταρίδα «Υπήρχε μία Πόλη» Τα Θρησκευτικά Μνημεία του Μεγάλου Κάστρου. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Πέμπτην 6ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Μ. Χατζηγιάννην, Πολιτικόν Μηχανικόν, Δρ Βυζ. Αρχιτεκτονικής, εξ Αθηνών, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια τεχνικά θέματα της Ι. Μητροπόλεως, δια θέματα περί την ανέγερσιν των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και περί την κατασκευήν της προτομής του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κρήτης Τιμοθέου, τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού, τον κ. Ιωάννην Μακρυδάκην, εκ Γαλιάς και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Παρασκευήν 7ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Το Σάββατον 8ην Οκτωβρίου 2016, μετέβη εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, μετέσχε του Αρχιερατικού συλλειτούργου και του μνημοσύνου υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Mητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου, επί τη συμπληρώσει 1oς έτους από της εις Κύριον εκδημίας αυτού. Μετά ταύτα μετέβη εις Νεροκούρου Χανίων και έλαβε μέρος εις την εξόδιον ακολουθίαν της μητρός του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Κυρακήν 9ην Οκτωβρίου 2016, ετέλεσε τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. Βασιλείου της Ενορίας Σωκαρά και ωμίλησεν επικαίρως. Το εσπέρας εις το Πολιτιστικόν Κέντρον της Ι. Μητροπόλεως, ετέλεσε τον Αγιασμόν δια την έναρξιν του νέου εκκλ. κύκλου σεμιναριακής επιμορφώσεως, των λειτουργούντων τμημάτων του.
-Την Δευτέραν 10ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον κ. Κων/νον Καραπουλάκην, Αντισμήναρχον, Διοικητήν Αεροπορίας Τυμπακίου, τον κ. Εμμ. Καμπουράκην, Ανθυπασπιστήν, Αεροπορίας Τυμπακίου, τον κ. Εμμ. Κανδηλιεράκην, Αρχισμηνίαν, Αεροπορίας Τυμπακίου και τον κ. Μακάριον Τάουτσ, εκ Γερμανίας, μετά της συζύγου αυτού. Τη αυτή ημέρα, εν τω Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Μοιρών, ανέγνωσεν ευχήν εις αγιογράφον εις τον, εκ Γερμανίας, τσέχον ορθόδοξον, κ. Μακάριον Τάουτσ.
-Την Τρίτην 11ην Οκτωβρίου 2016, προήδρευσε των εργασιών της συνάξεως των Εφημερίων της Ι. Μητροπόλεως, εις το αμφιθέατρον του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, εις ην ωμίλησεν ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, με θέμα: «Ποιμαντικές και λειτουργικές επισημάνσεις στην ορθόδοξη λατρεία». Ηκολούθησε διάλογος.
-Την Τετάρτην 12ην Οκτωβρίου 2016, μετέβη εις Ηράκλειον και μετέσχε των εργασιών της Τακτικής Συνεδρίας της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, καθ΄ ην εξελέγη νέος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Κύριλλος Διαμαντάκης, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης και Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας. Το απόγευμα μετέβη εις την Ι. Μονήν Αγ. Γεωργίου Γοργολαΐνι, παρά τη γενετείρα του Θεοφιλ. εφηφισμένου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, συνεχάρη αυτόν καθώς και τους οικείους αυτού. Το εσπέρας επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Πέμπτην 13ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τους Πανοσιολ. Αρχιμ. Ζαχαρίαν Μπίλιαρην και Συμεών Τσινέλην, κληρικούς της Ι. Μητροπόλεως Βύρωνος και Καισαριανής.
-Την Παρασκευήν 14ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 15ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Κυριακήν 16ην Οκτωβρίου 2016, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές και παρέστη εις το 40/θήμερον μνημόσυνον του κατά σάρκα πατρός αυτού Γεωργίου. Το απόγευμα, προ της ακολουθίας του Εσπερινού παρέστη κατά την ακολουθίαν του Μεγάλου Μηνύματος του Θεοφιλ. Εφηφισμένου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, εν τω Ι. Μ. Ναώ Αγ. Μηνά Ηρακλείου και υπέγραψε το σχετικόν Συνοδικόν Υπόμνημα της εκλογής αυτού.
-Το Δευτέραν 17ην Οκτωβρίου 2016, μετέσχε του πολυαρχιερατικού συλλειτούργου και της εις Επίσκοπον Χειροτονίας του νέου Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, εν τω Ι. Μ. Ναώ Αγ. Μηνά Ηρακλείου. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Τρίτην 18ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τους Πανοσιολ. Αρχιμ. Ναθαναήλ, Ηγούμενον και Βασίλειον, Προηγούμενον της Ι. Μονής Ιβήρων του Αγ. Όρους.
-Την Τετάρτην 19ην Οκτωβρίου 2016, μετέβη εις τον, εν Αρχάναις, φορέα «Αναπτυξιακή Ηρακλείου», δια θέματα της Ι. Μητροπόλεως. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Πέμπτην 20ήν Οκτωβρίου 2016, μετέσχεν εξοδίου ακολουθίας εις την Ενορίαν Πετροκεφαλίου εις ην έλαβον μέρος οι Σεβ. Μητροπολίται Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων κ. Ειρηναίος και Βελγίου Αθηναγόρας. Εν συνεχεία εδέχθη την επίσκεψιν των ειρημένων Αρχιερέων εις το Επισκοπείον της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρασκευήν 21ην Οκτωβρίου 2016 και το Σάββατον 22αν Οκτωβρίου 2016 μετέβη μετά των λοιπών Αρχιερέων της Εκκλησίας Κρήτης εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον δια την υποβολήν σεβασμάτων και ευχών εις την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον δια την συμπλήρωσιν 25 ετων Πατριαρχείας αυτού. -Την Κυριακήν 23ην Οκτωβρίου 2016 επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Δευτέραν 24ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Τρίτην 25ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Τετάρτην 26ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.
-Την Πέμπτην 27ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την έκδοσιν διαφόρων εντύπων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρασκευήν 28ην Οκτωβρίου 2016, ελειτούργησεν εις τον Ι. Ναόν Αγ. Τίτου Τυμπακίου, προέστη της Δοξολογίας, επί τω εορτασμώ της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Εν συνεχεία μετέβη μετά των Αρχών εις το Ηρώον πεσόντων Τυμπακίου, ετέλεσεν επιμνημόσυνον Δέησιν δια τους πεσόντας και παρέστη εις την καθιερωμένην παρέλασιν.
-Το Σάββατον 29ην Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν της εκδόσεως του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016.
-Την Κυριακήν 30ήν Οκτωβρίου 2016, ησχολήθη με την προετοιμασίαν της εκδόσεως του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον κ. Δημήτριον Σάββαν, Προϊστάμενον της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Χρυσόστομον Μάστοραν, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Τσιπέλην.
-Την Δευτέραν 31ην Οκτωβρίου 2016, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Λέανδρον Σταματάκην, Προϊστάμενον της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Α. Ζαρού και τον Αιδεσ. Πρωτ. Ιωάννην Χασουράκην, Εφημέριον Α. Μουλίων. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την προετοιμασίαν μελλοντικών εκδηλώσεων εν τη Ι. Μητροπόλει, αι οποίαι τελούν υπό την αιγίδα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τον μακαριστόν, από Γορτύνης και Αρκαδίας, Αρχιεπίσκοπον Κρήτης Τιμόθεον, επί τη συμπληρώσει δέκα ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.