Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 2015
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Πέμπτην 1ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Σκουλάν, Εφημέριον Στερνών, τον κ. Εμμ. Σμαραγδάκην, εκ Μιαμού, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Στυλιανόν Σμαραγδάκην, Εφημέριον Πόμπιας και τον κ. Γρηγόριον Ζαχαριουδάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του Επισκοπείου.
-Την Παρασκευήν 2αν Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Πανοσ. Αρχιμ. Μακάριον Σπυριδάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Κουδουμά και τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Αριανζού κ. Βαρθολομαίον. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
-Το Σάββατον 3ην Οκτωβρίου 2015, ησχολήθη μετά της τυπογραφικής προετοιμασίας δια την έκδοσιν του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016.
-Την Κυριακήν 4ην Οκτωβρίου 2015, ετέλεσε τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Ναού Αγ. Εφραίμ του νέου της Ενορίας Βαγιωνιάς και ωμίλησεν επικαίρως. Το εσπέρας ησχολήθη με την έκδοσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Δευτέραν 5ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Τρίτην 6ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη την κ. Μαρίαν Παραγιού, εξ Ηρακλείου, τον κ. Μιχαήλ Κουρουθιανάκην, εκ Μοιρών και τον κ. Γρηγόριον Ζαχαριουδάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την υλοποίησιν αποφάσεων του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Γεώργιον Αθανασάκην, Εφημέριον της Ενορίας Αγ. Τίτου Τυμπακίου.
-Την Τετάρτην 7ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Οσιωτ. Ιερομόναχον Ιωσήφ Ανδρουλάκην, αδελφόν του Ι. Μετοχίου του Αγ. Νικολάου Σκουρβούλων, της Ι. Μονής Βροντησίου, τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Μαθιουδάκην, Εφημέριον Φανερωμένης και τον κ. Ιωάννην Γιουλούνταν, εκ Μοιρών. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 8ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων/νον Κεντριστάκην, εξ Ηρακλείου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Δημήτριον Φορτετσανάκην, Εφημέριον Βουρβουλίτου, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Γεώργιον Μαραβελάκην, Εφημέριον Δωρακίου, την κ. Μαρίαν Παχιαδάκη, εξ Ηρακλείου και τον κ. Κων/νον Μαραγκάκην, απόφοιτον της ΑΣΟΕ, εξ Ηρακλείου. Το απόγευμα ησχολήθη με την προετοιμασίαν της εκδόσεως του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016.
-Την Παρακευήν 9ην Οκτωβρίου 2015, προήδρευσε των εργασιών του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ι. Μητροπόλεως. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με τας μελέτας κατασκευής των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, εις το υπό της Ι. Μητροπόλεως αγορασθέν οικόπεδον. Το απόγευμα ησχολήθη με υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 10ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Κυριακήν 11ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Δευτέραν 12ην Οκτωβρίου 2015, ησχολήθη με θέματα της Μ.Κ.Ο. «Φιλοξενία» της Εκκλησίας Κρήτης. Το απόγευμα μετέβη εις το εν Λειβαδιώτη κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τρίτην 13ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Ευάγγελον Τζωρζακάκην, εκ Βώρων, μετά της συζύγου αυτού. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Τετάρτην 14ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Ιωάννην Σαριδάκην, Εφημέριον Πύργου Μονοφατσίου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμ. Κυριακάκην, Εφημέριον Γρηγοριάς, τον Ιερολογ. Διάκονον Γαβριήλ Χατζηδάκην, Πρόεδρον της Επιτροπής Διοικήσεως – Διαχειρίσεως της Ι. Μονής Απεζανών με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μονής αυτού, τον κ. Γεώργιον Κτιστάκην, εκ Πλώρας, τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού και τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, συνεργάτην του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Κων/νον Μπάρπογλου, ειδικόν φρουρόν του Αστυνομικού Τμήματος Μοιρών.
-Την Πέμπτην 15ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Μιχαήλ Βελεγράκην, Εφημέριον Ροτασίου και τον κ. Αθανάσιον Καλλίδην, εκ Θεσσαλονίκης. Τη αυτή ημέρα εξεδήμησεν εις Κύριον ο αοίδιμος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου Νεκτάριος. Το εσπέρας μετέβη εις Ηράκλειον και μετέσχε Συνοδικής συσκέψεως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, δια τα της κηδείας του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου. Εν συνεχεία μετέβη εις το Αεροδρόμειον Ηρακλείου δια την υποδοχήν του σεπτού σκηνώματος του μακαριστού Ιεράρχου και κατόπιν μετέσχε της ι. πομπής μεταφοράς του σεπτού σκηνώματος αυτού, από του Αεροδρομείου έως του Ι. Μητροπολιτικού Ναού της Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως. Μετά ταύτα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Παρακευήν 16ην Οκτωβρίου 2015, ησχολήθη με θέματα των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 17ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν της Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως και μετέσχε της νεκρωσίμου Ι. Ακολουθίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου. Εν συνεχεία μετέσχε της ι. πομπής μεταφοράς του σεπτού σκηνώματος του μακαριστού Αρχιερέως, έως του τάφου ένθα μετέσχε του τρισαγίου υπέρ αιωνίου μνήμης και αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Νεκταρίου. Το απόγευμα επέστρεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Κυριακήν 18ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Δευτέραν 19ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις τον χώρον ανεγέρσεως των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, εις το υπό της Ι. Μητροπόλεως αγορασθέν οικόπεδον. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τρίτην 20ήν Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 21ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Δημήτριον Αντωνόπουλον, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Τορόντο.
-Την Πέμπτην 22αν Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Δημήτριον Αντωνόπουλον, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Τορόντο και τον Πανοσ. Αρχιμ. Μακάριον Σπυριδάκην, Ηγούμενον της Ι. Μ. Κουδουμά, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της Ι. Μονής Κουδουμά. Το απόγευμα ησχολήθη με διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Παρακευήν 23ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Μιχαήλ Σκουλάν, εξ Ηρακλείου, οικονομικόν επιστήμονα, εθελοντήν του «Παν/μίου των Ορέων, Αστική Εταιρεία», την κ. Βαρβάραν Τερζάκην, εξ Ηρακλείου, εθελόντριαν της αυτής Αστικής Εταιρείας, και την κ. Μάριαν Σφακιανάκη, εξ Ηρακλείου, εθελόντριαν της ιδίας Αστικής Εταιρείας, με τους οποίους είχε συνεργασίαν δια θέματα της περιοχής της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας εδέχθη τον κ. Γεώργιον Σπανάκην, Ιατρόν, εξ Ηρακλείου.
-Το Σάββατον 24ην Οκτωβρίου 2015, είχε συνεργασίαν με διάφορους φορείς δια την υλοποίησιν προγραμμάτων, υπέρ κατοίκων της περιοχής της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας ησχολήθη με την οργάνωσιν των τμημάτων του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 25ην Οκτωβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Δευτέραν 26ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ζαχαρίαν Κοκαράκην, Εφημέριον της Ιεράς Μητροπόλεως. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
-Την Τρίτην 27ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Φραγκιαδάκην, εξ Αγίου Θωμά, τον κ. Σταύρον Κατσαραπίδην, εξ Αγίου Θωμά, τον κ. Νικόλαον Χατζηδονικολάκην, εκ Καμηλαρίου, τον κ. Μιχαήλ Λεονταράκην, απόφοιτον του Εκκλησιαστικού ΙΕΚ Χανόων, εκ Σκουρβούλων και την κ. Μαρίναν Κλάδου, εκ Τυμπακίου.
-Τετάρτην 28ην Οκτωβρίου 2015, ελειτούργησεν εις τον Ι. Ναόν Αγ. Τίτου Τυμπακίου, προέστη της Δοξολογίας, επί τω εορτασμώ της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Εν συνεχεία μετέβη μετά των Αρχών εις το Ηρώον πεσόντων Τυμπακίου, ετέλεσεν επιμνημόσυνον Δέησιν δια τους πεσόντας και παρέστη εις την καθιερωμένην παρέλασιν. Το εσπέρας ησχολήθη με την προετοιμασίαν της εκδόσεως του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016.
-Την Πέμπτην 29ην Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Μιχαήλ Κακουλαντωνάκην, λογιστήν, εξ Ηρακλείου, με τον οποίον είχε συνερασίαν δια θέματα του Οργανισμού Διοικήσεως Μοναστηριακής Περιουσίας Ηρακλείου, τον κ. Εμμ. Γαργεράκην, εκ Γρηγοριάς, μετά της συζύγου αυτού, τον κ. Παύλον Καραταράκην, εκ Μητροπόλεως και την κ. Ζαμπίαν Ντελιδάκη, εκ Πόμπιας, μετά των τέκνων αυτής. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
-Την Παρακευήν 30ήν Οκτωβρίου 2015, εδέχθη τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού και τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, συνεργάτην του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 31ην Οκτωβρίου 2015, ησχολήθη με θέματα του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.