Νοέμβριος 2015

Νοέμβριος 2015
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος:

-Την Κυριακήν 1ην Νοεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Δευτέραν 2αν Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Γεώργιον Μαθιουδάκην, Εφημέριον Φανερωμένης. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως. Το εσπέρας ησχολήθη με την προετοιμασίαν της εκδόσεως του ημερολογίου της Ι. Μητροπόλεως, του έτους 2016
-Την Τρίτην 3ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Μακράκην, απόστρατον αξιωματικόν της πολεμικής Αεροπορίας. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
-Την Τετάρτην 4ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Μωραϊτάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου, εκ Τεφελίου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ματαλλιωτάκην, Εφημέριον Κοκκίνου Πύργου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Ρουκουνάκην, Εφημέριον Λούκιας, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Νικόλαον Τσακαλάκην, Εφημέριον Μ. Βρύσης και τον κ. Μιχ. Βελεγράκην, εκ Μεσοχωριού, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 5ην Νοεμβρίου 2015, ησχολήθη με διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως και του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής. Τη αυτή ημέρα μετέβη εις το εν Βώρους Κέντρον Ερευνών Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας και εχαιρέτησε την ημερίδαμε θέμα: «Η υγεία στην ψυχή…η ψυχή της κοινότητας» την οποίαν οργάνωσε η κινητή μονάδα της παν/κής ψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ.
-Την Παρασκευήν 6ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Φανούριον Τσαφαντάκην, Εφημέριον Δουλίου. Τη αυτή ημέρα εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Το Σάββατον 7ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Μωραϊτάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου, εκ Τεφελίου, μετά της συζύγου αυτού. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως και του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής.
-Την Κυριακήν 8ην Νοεμβρίου 2015, ησχολήθη με διάφορα υπηρεσιακά θέματα της Ι. Μητροπόλεως και του Πολιτιστικού Κέντρου αυτής. Την μεσημβρίαν εδέχθη τον Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον. Το εσπέρας ο εν λόγω Αρχιερεύς εχοροστάτησε κατά την Ι. Ακολουθίαν του Εσπερινού της εορτής του Αγ. Νεκταρίου, εν τη Ενορία του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών.
-Την Δευτέραν 9ην Νοεμβρίου 2015, εορτή του Αγ. Νεκταρίου, συνελειτούργησε μετά του Σεβ. Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσόστομου, εις την εορτάζουσαν Ενορίαν του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών και ωμίλησεν επικαίρως. Προ της απολύσεως ετελέσθη τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου. Μετά την απόλυσιν ετελέσθη ο αγιασμός της θεμελιώσεως του χώρου των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως, έναντι του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, εις το υπό της Ι. Μητροπόλεως αγορασθέν οικόπεδον.
-Την Τρίτην 10ην Νοεμβρίου 2015, ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
-Την Τετάρτην 11ην Νοεμβρίου 2015, με τον Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον μετέβη εις Καλούς Λιμένας, χώρον αποβιβάσεως του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, δια προσκύνημα.
-Την Πέμπτην 12ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Ευάγγελον Μηλολιδάκην, Εφημέριον Αγ. Αικατερίνης Τυμπακίου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με θέματα της Ι. Ε. Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.
-Την Παρασκευήν 13ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη την κ. Πελαγίαν Φανουράκη, εκ Μοιρών, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Ρουκουνάκην, Εφημέριον Λούκιας και τον Αιδεσ. Πρεσβ. Ιωάννην Ρουκουνάκην, Εφημέριον Πετροκεφαλίου. Το απόγευμα μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 14ην Νοεμβρίου 2015, μετέβη εις το εν «Λειβαδιώτη» κτήμα της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 15ην Νοεμβρίου 2015, ελειτούργησεν εις τον Ι. Μητροπολιτικόν Ναόν Αγ. Γεωργίου Μοιρών, εχειροθέτησε κατά τον Όρθρον τον Αναγνώστην Γεώργιον Μωραϊτάκην, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου, εκ Τεφελίου,, εις Υποδιάκονον, εν τη Θ. Λειτουργία εχειροτόνησεν αυτόν εις Διάκονον και ωμίλησε περί της ιερωσύνης.
-Την Δευτέραν 16ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον νέον Διάκονον Γεώργιον Μωραϊτάκην και τον κ. Φραγκίσκον Ζαζαριουδάκην, πτυχιούχον της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, φοιτητήν της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου, εκ Νυβρίτου. Τη αυτή ημέρα εδέχθη τον κ. Κων/νον Σταυρουλάκην, καθηγητήν μουσικής – Διευθυντήν της Σχολής Βυζ. Μουσικής «ο Άγιος Τίτος» του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Εντεταλμένον του τμήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως, Χορωδία παραδοσιακής μουσικής «Κεντρώας Κρήτης Μελωδοί» και του τμήματος «Κρήτες Ριζίτες» με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα των αρμοδιοτήτων αυτού. Το εσπέρας ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Τρίτην 17ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Γεώργιον Δουλγεράκην, εκ Μοιρών, τον κ. Ηλίαν Μαρκάκην, εκ Μοιρών, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ρουσάκην, Εφημέριον Καμηλαρίου και τον Οσιωτ. Μοναχόν Παρθένιον, αδελφόν της Ι. Μονής Κουδουμά. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 18ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρωτ. Λέανδρον Σταματάκην, Προϊστάμενον της Ενορίας Αγ. Γεωργίου Α. Ζαρού και τον κ. Νικόλαον Κουζούλογλου, εκ Πόμπιας. Τη αυτή ημέρα εδέχθη την κ. Φωτεινήν Γαβαλάκη, ψυχίατρον, υπεύθυνον του Κέντρου ψυχικής υγείας Ηρακλείου, τον κ. Κων/νον Ζαχαριάδην, μεταπτυχιακόν φοιτητήν ψυχολογίας της υγείας του Παν/μίου Κρήτης, φυσιοθεραπευτήν και τον κ. Νικόλαον Φανουδάκην, νοσηλευτήν του Κέντρου ψυχικής υγείας Ηρακλείου, με τους οποίους είχε συνεργασίαν δια θέματα επιμοφορφώσεως του Ι. Κλήρου της Ι. Μητροπόλεως. Την μεσημβρίαν εδέχθη τον Πανοσ. Αρχιμ. Νεκτάριον Γκίνον, αδελφόν της Ι. Μονής Απεζανών, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής του Τμήματος καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως, με τον οποίον είχε συνεργασίαν δια θέματα της αρμοδιότητος αυτού και τον κ. Ιωάννην Τζεϊρανάκην, συνεργάτην του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Πέμπτην 19ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννην Φραγκάκην, Προϊστάμενον του Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών και το εσπέρας τον κ. Φραγκίσκον Ζαζαριουδάκην, πτυχιούχον της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, φοιτητήν της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Ηρακλείου, εκ Νυβρίτου.
-Την Παρασκευήν 20ήν Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Ιερολ. Διάκονον Γεώργιον Μωραϊτάκην, εκ Τεφελίου, τον κ. Μιχ. Βελεγράκην, εκ Μεσοχωριού, πτυχιούχον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου και την κ. Μαρίαν Καλέργη, εξ Ηρακλείου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 21ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσιμολ. Πρεσβ. Χαράλαμπον Παπαδόπουλον Προϊστάμενον της Ενορίας Πύργου Μονοφατσίου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των εξωτερικών χώρων του οικήματος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Κυριακήν 22αν Νοεμβρίου 2015, μετέσχε της Συνοδικής Θ. Λειτουργίας, εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ της Μεγάλης Παναγίας, εν Νεαπόλει και εις το εν συνεχεία 40/θήμερον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αοιδίμου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου. Το απόγευμα επέστεψεν εις την Έδραν αυτού.
-Την Δευτέραν 23ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη την κ. Μαγδαληνήν Καπετανίδου, εκ Χουστουλιανών, Πρόεδρον Συλλόγου Κηδεμόνων Λυκείου Αγ. Δέκα, τον κ. Νικόλαον Ερωτοκριτάκην, Πρόεδρον του Τοπικού Συμβουλίου Αγ. Κυρίλλου, την κ. Άνναν Δασκαλάκη, εκ Βασιλικών Ανωγείων, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Γεώργιον Γοραντωνάκην, Εφημέριον Μεσοχωρίου, τον Αιδεσ. Πρεσβ. Νικόλαον Μαρκουλάκην, Εφημέριον Πανασού και την κ. Πελαγίαν Φανουράκη, εκ Μοιρών. Το εσπέρας ησχολήθη με την εκδόσιν του περιοδικού της Ι. Μητροπόλεως «Εν Εσόπτρω».
-Την Τρίτην 24ην Νοεμβρίου 2015, τον Αιδεσιμολ. Πρωτ. Νικόλαον Ρουκουνάκην, Προϊστάμενον του Ι. Καθ. Ν. Αγ. Νεκταρίου Μοιρών, τον κ. Στυλιανόν Ρηγάκην, εκ Μοιρών, και τον κ. Ελευθέριον Χρηστάκην, εξ Ηρακλείου, μετά του υιού αυτού Ιωάννου. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Την Τετάρτην 25ην Νοεμβρίου 2015, ελειτούργησεν εις την εορτάζουσαν Ενορίαν Αγ. Αικατερίνης Τυμπακίου, ωμίλησεν επικαίρως, εχειροθέτησεν εις Πνευματικόν τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Ματαλλιωτάκην, Εφημέριον Κοκκίνου Πύργου και εις Αναγνώστην τον κ. Εμμ. Μηλολιδάκην, ιεροψάλτην της εν λόγω Ενορίας. Μετά ταύτα εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Μιχαήλ Τσατσάκην, Εφημέριον Λουρών. To εσπέρας εχοροστάτησε κατά τον εσπερινόν της εορτής του Αγ. Στυλιανού εις τον εορτάζοντα Ι. Ναόν Αγ. Στυλιανού της Ενορίας Πόμπιας.
-Την Πέμπτην 26ην Νοεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Παρασκευήν 27ην Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον κ. Αθανάσιον Καλλίδην εκ Ξάνθης. Τη αυτή ημέρα ησχολήθη με την τακτοποίησιν των χώρων του 2ου ορόφου, άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου – Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ι. Μητροπόλεως.
-Το Σάββατον 28ην Νοεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Κυριακήν 29ην Νοεμβρίου 2015, μετέβη εις την γενέτειραν αυτού Δαφνές.
-Την Δευτέραν 30ήν Νοεμβρίου 2015, εδέχθη τον Αιδεσ. Πρεσβ. Εμμ. Ζαχαριουδάκην, κληρικόν της Ι. Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, τον Πανοσιολ. Αρχιμ. Σωτήριον Κοσμόπουλον, Πρωτοσύγκελλον της Ι. Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας και τον Ιερολ. Διάκονον Γεώργιον Μωραϊτάκην, εκ της Ενορίας Λιγορτύνου.