Μ. Παρασκευή πρωΐ, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν. 22/4/2022.