Μ. Πέμπτη βράδυ 2017, Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου.

Μ. Πέμπτη βράδυ 2017, Ἱ. Ν. Ἁγ. Τίτου Τυμπακίου.