Μνημόσυνο του π. Ευμενίου Σαριδάκη Κυριακή 29 Μαΐου 2016

 

 

Μνημόσυνο του π. Ευμενίου Σαριδάκη Κυριακή 29 Μαΐου 2016