Μνημόσυνο του π. Ευμενίου Σαριδάκη Κυριακή, 24 Μαΐου 2020.