Μάθηση παραδοσιακών μουσικών οργάνων. Λήξη δραστηριοτήτων τμημάτων του Πολιτιστικού μας Κέντρου, 2118/6/2018.