Λήξη του Συνεδρίου

Από τη λήξη του Συνεδρίου στην Ι. Μονή Οδηγήτριας