Κυριακή B΄των νηστειών, Ενορία Α. Ζαρού 12.3.2023.