Κυριακή 23/7/2023, Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ναό τῶν Ἁγίων Δέκα, στούς Ἁγίους Δέκα καί ἀπονομή τῆς Ἀνωτάτης Τιμητικῆς Διακρίσεως τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, στόν κ. Ἰωσήφ Σηφάκη, Καθηγητή Πληροφορικῆς, κάτοχο τοῦ Βραβείου Τούρινγκ, (Turing), τό ἀντίστοιχο τοῦ βραβείου Νόμπελ, στήν πληροφορική.