Κυριακή 10/6/2018, Θ. Λειτουργία στην Ι. Μονή Οδηγήτριας.

Κυριακή 10/6/2018, Θ. Λειτουργία στην Ι. Μονή Οδηγήτριας και χειροθεσία σε ρασοφορούντα δόκιμο μοναχό, στον Γεώργιο Μιχαλάκη.