Κυριακή τῶν Βαΐων, Ἐνορία Ἀσημίου, 9/4/2017.

Κυριακή τῶν Βαΐων, Ἐνορία Ἀσημίου, 9/4/2017.