Κυριακή των Μυροφόρων, ἱ. μνήμη των εκ Γέργερης σφαγιασθέντων, Ιερέως Γεωργίου Κυριακίδου και 12 κατοίκων της Γέργερης, υπό Οθωμανών κατά την ώρα της Θ. Λειτουργίας, την 25η Μαρτίου 1828, 30/4/2023.