Κυριακή των Βαΐων Ι. Μ. Κουδουμά, χειροτονία Διακόνου Παρθενίου σε Πρεσβύτερο και χειροθεσία Ιερομονάχου Ιλαρίωνος σε Πνευματικό, 1/4/2018.