Κυριακή του Θωμά 5/5/2019, πανήγυρη Ι. Μονής Βροντησίου.