Κυριακή του Θωμά 2018, πανήγυρη Ι. Μονής Βροντησίου.