Κυριακή του Θωμά 1/5/2022, πανήγυρη Ι. Μονής Βροντησίου.