Κυριακή του Θωμά 12/5/2024, πανήγυρη Ι. Μονής Βροντησίου.