Κυριακή της Ορθοδοξίας, Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 8/3/2020.