Κυριακή της Ορθοδοξίας, Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 17/3/2019.