Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, στην Ενορία Ροτασίου, χειροθεσία σε εκκλησιαστική διακονία του Δημητρίου Καλογιαννάκη και σε Αναγνώστη του Ανδρέα Φίλικα, 25/2/2024.