Κυκλοφόρησε το περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως «Ἐν Ἐσόπτρῳ» των Μηνών Απριλίου, Μαΐου Ιουνίου 2017.

Τό περιοδικό διατίθεται δωρεάν. Μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στά παγκάρια τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί στό Πολιτιστικό της Κέντρο.

44.indd