Κυκλοφόρησε το περιοδικό της Ι. Μητροπόλεως «Ἐν Ἐσόπτρῳ» των Μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου 2017.

tefxos_45

Τό περιοδικό διατίθεται δωρεάν. Μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στά παγκάρια τῶν Ἱ. Μονῶν καί Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας καί στό Πολιτιστικό της Κέντρο.