Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», τεύχος 50.

Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, 2018, τεύχος 50. Μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στα παγκάρια των Εκκλησιών.