Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», τεύχος 48.

Κυκλοφόρησε το περιοδικό μας, «Ἐν Ἐσόπρῳ», μηνών Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, τεύχος 48.
Μπορείτε να το βρείτε δωρεάν στα παγκάρια των Εκκλησιών.

48%ce%b1