Κουρά Μοναχού Μακαρίου, στην Ι. Μονή Οδηγήτριας, 23/9/2018.