Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Δήμου και του ΚΑΠΗ 2009

Από την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Δήμου και του ΚΑΠΗ Κόφινα (6-2-2009)