Κατάδυση Τ. Σταυρού στην Ενορία Ματάλων, 6-1-2018.