Κατάδυση Τ. Σταυρού στην Ενορία Κόκκινου Πύργου, 6-1-2024.