Καθηγητής κ. Vincenzo La Roza, στην Ι. Μ. Καλυβιανής 2012

Με τον Καθηγητή κ. Vincenzo La Roza, στην Ι. Μ. Καλυβιανής 15-8-2012