Ι. Πανήγυρη Κοιμήσεως Θεοτόκου, χειροθεσία Ιερομονάχου Παρθενίου σε Πνευματικό, στην εορτάζουσα Ι. Μονή Κουδουμά, 15/8/2021.