Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Επισκοπείου 19-1-2018, από τη Θ. Λ. επί τη εορτή του Αγ. Μακαρίου.